DỊCH VỤ

THÔNG TIN HỖ TRỢ

TRA CỨU

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Thuận An
Giám đốc - 0916 535956

Mai Quốc Việt
- 0918 535956

Chia sẻ lên:
Luật thuế - Kế toán mới

Luật thuế - Kế toán mới

Mô tả chi tiết

 

  LUẬT THUẾ - KẾ TOÁN NĂM 2016

     Luật thuế - Kế toán mà Quốc Hội, Chính Phủ, Bộ Tài chính ban hành và thực hiện trong nhiều năm qua. Để phù hợp với tình hình thực tế và sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa của đất nước. Cho nên Luật thuế - Kế toán thường xuyên được sửa đổi và điều chỉnh. Năm 2016 những chính sách về thuế được chỉnh sửa, bổ sung và ban hành và có hiệu lực từ 01/1/2016 như các Thông tư, Nghị định, Luật thuế về Thuế GTGT, Thuế TNCN, TNDN, Đăng ký và quản lý thuế, Định mức lương tối thiểu theo vùng, tỉ lệ trích các khoản BHXH, BHTN, BHYT,….nhằm giúp các nhà đầu tư, các công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phát triển thông thoáng hơn về cơ chế, có cơ hội vươn cao hơn nữa để hòa nhập với nền kinh tế thế giới.

  + Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ tài chính:

 + Hướng dẫn Nghị định 100/2016/ NĐ-CP, Luật 106/2016 QH13

 + Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC được sửa đổi và bổ sung và có hiệu lực từ 01/7/2016.

  + Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính:

       Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

 + Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ tài chính:

  Quy định về hò sơ, thủ tục, trình tự đăng ký thuế, thay đổi, chấm dứt, khôi phục mà số thuế, tạm ngưng kinh doanh,….. Có hiệu lực từ ngày 12/8/2016.

+ Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ:

    Hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt và quản lý thuế. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

+ Nghị định 636/2016/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam:

        Quy định về hồ sơ, quy trình giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội. Có hiệu lực từ ngày 01/6/2016.

 + Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ:

    Sửa đổi và bổ sung một số điều trong Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy đinh về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, phí. Lệ phí, quản lý giá.. Có hiệu lực từ ngày 01/8/2016. 

 + Luật 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội:

    Quy định về Luật thuế xuất nhập khẩu. Có hiệu lực từ ngày 01/9/2016. 

 + Luật 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội:

     Sửa đổi và bổ sung Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và quản lý thuế. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

 + Quyết định 959/2016/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam:

 Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Có hiệu lực từ ngày 1/12/2015.

 + Quyết định 919/2016/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam:

 Sửa đổi và bổ sung một số điều của Quyết định 01/QĐ – BHXH, Quyết định 1399/QĐ BHXH và quyết định 488/ QĐ – BHXH và BHXH Việt Nam. Thay thế một số biểu mẫu về BHXH.

  + Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ LĐTBXH:

Quy định về mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác, hướng dẫn thực hiện 1 số điều về hợp đồng lao động, hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động. Có hiệu lực từ ngày 01/1/2016.

 + Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ LĐTBXH:

      Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ddieuf của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc như Quy định về chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, phụ cấp đối với người hưởng BHXH Quy định mức tiền lương đóng BHXB bắt buộc. Có hiệu lực từ ngày 15/2/2016.

  + Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ:

    Quy định chi tiết một số điều của Luật Bào hiểm xã hội về BHXH bắt buộc. Có hiệu lực từ ngày 01/1/2016.

 + Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ:

Quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan, …Có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Có hiệu lực từ ngày 1/1/2016.

 

Công ty TNHH Tư Vấn Minh

Trụ sở chính: 119B, Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa - Đồng Nai.

Hotline: 0918. 53 59 56 ( Mr.Việt)  or  0916. 53 59 56 ( Ms.An) 

Email: tuvanminh@gmail.com         Web: www.ketoandongnai.com.vn

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Luật thuế - Kế toán mới
Luật thuế - Kế toán mới
CÔNG VĂN SỐ : 5449/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ : 5449/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 8365/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 8365/CT-TT&HT
Số: 2351/TCT-CS
Số: 2351/TCT-CS
Công Văn Số: 361 /TCT-CS
Công Văn Số: 361 /TCT-CS
Công Văn Số: 2221 /TCT-CS
Công Văn Số: 2221 /TCT-CS
Công văn số :8439/CT-TT&HT
Công văn số :8439/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 9182/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 9182/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 8365/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ: 8365/CT-TT&HT
Công Văn Số: 2543 /TCT-KK
Công Văn Số: 2543 /TCT-KK
CÔNG VĂN SỐ : 5449/CT-TT&HT
CÔNG VĂN SỐ : 5449/CT-TT&HT
Công Văn Số 6397/CT-TT&HT
Công Văn Số 6397/CT-TT&HT
Công văn số :8982/CT-TT&HT
Công văn số :8982/CT-TT&HT